(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

THANH UY KON TUM TRIEN KHAI NHIEM VU CONG TAC XAY DUNG DANG NAM 2018

Năm 2017, Thành ủy Kon Tum triển khai kịp thời các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, tỉnh…, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp thành phố. Trong năm đã kết nạp mới 177 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 330 đảng viên; truy tặng Huy hiệu 45, 50, 55, 60 năm tuổi Đảng cho 54 đảng viên; tổ chức 6 đợt kiểm tra, 2 đợt giám sát, tiếp nhận và xử lý 18 lượt đơn tố cáo, kiến nghị đối với đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Qua đánh giá, phân loại có 57 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 19 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 14 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ, 2 TCCS Đảng yếu kém.

Năm 2018, Thành ủy KonTum tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo triển khai các chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *