(kontumtv.vn) – Mặt trận cùng với 5 tổ chức chính trị-xã hội sẽ tích cực đóng góp vào phong trào thi đua chung của cả nước để hoạt động thi đua sát với thực tiễn và mang lại động lực mới trong phát triển đất nước.

Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các T
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VGP

Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Khối chiều 22/2 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nếu không có thi đua thì không có yêu nước, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải thi đua, có thi đua thì kết quả cao hơn, đất nước phát triển hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn.

Với nỗ lực của các tổ chức chính trị-xã hội và sự phối hợp với MTTQ Việt Nam, trong thi đua mỗi tổ chức sẽ đánh giá, nhìn nhận kết quả mà tổ chức mình đạt được. “Mỗi tổ chức đoàn thể và MTTQ đều đại diện lợi ích của tổ chức mình, nếu không cùng nhau phối hợp thì không thể tạo đồng thuận trong nhân dân, công tác giám sát phản biện không đạt hiệu quả cao và không đóng góp vào xây dựng kinh tế-xã hội”, người đứng đầu Mặt trận nhấn mạnh.

Hoan nghênh những đóng góp của 5 tổ chức chính trị-xã hội và MTTQ Việt Nam vào phong trào thi đua chung của cả nước trong năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, 2016 là năm có nhiều ý nghĩa như thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII và bầu cử ĐBQH lần thứ XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần vào thành công của hai sự kiện lớn này, MTTQ Việt Nam và 5 tổ chức chính trị-xã hội đã có những đóng góp rất quan trọng.

Đây cũng là đánh giá của Quốc hội, của Đảng và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VI để ghi nhận sự đóng góp của Mặt trận và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển của đất nước.

Theo người đứng đầu Mặt trận, hội nghị lần này đã nêu được các điển hình trong sáng tạo xây dựng đất nước. Trong một thời gian dài, chúng ta cổ vũ gương của các hộ nông dân trong tổ chức nông nghiệp nhưng nay đã chuyển sang cổ vũ mô hình tập thể làm nòng cốt trong các hoạt động thi đua.

Đối với hoạt động công đoàn, năm 2016 đã xây dựng thiết chế văn hóa của người lao động tại các khu công nghiệp. Đây là mô hình hoạt động gắn với địa bàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cũng đã xây dựng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp vì nói đến khởi nghiệp là nói đến liên ngành có người sản xuất, có người làm khoa học ở cả trong và ngoài nước.

Cùng với việc phát triển các mô hình, việc gia tăng hội viên của các tổ chức tăng mạnh, như Hội Cựu chiến binh hiện đã có 2,9 triệu hội viên, Công đoàn tăng 10%. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, nếu không có phong trào thì không có sự gia tăng hội viên đó. “Có phong trào mới có tổ chức và hội viên mới, điều đó phản ánh kết quả phong trào thi đua và chính những phong trào đó có khả năng chi phối tới toàn xã hội”.

Đối với phong trào thi đua, Mặt trận sẽ chuẩn bị Đề án và báo cáo Thủ tướng để dự kiến dịp 19/5 tới sẽ tổ chức phát động phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất chất lượng và hội nhập quốc tế”.Theo người đứng đầu Mặt trận, trong năm 2017, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội sẽ tập trung vào 10 nội dung phối hợp. Ở cấp Trung ương có 2 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua, trong đó tất cả các đoàn thể đều đóng góp với mô hình cá nhân, mô hình tập thể, mô hình địa bàn dân cư và mô hình liên kết, như thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ tập trung phát triển hợp tác xã… “Mỗi tổ chức thành viên đều có phương thức của mình góp phần củng cố, phát triển mô hình đó”, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo đó, các tổ chức chính trị-xã hội sẽ trình bày phương án hưởng ứng của mình theo hướng không nêu những vấn đề mới mà chỉ phát huy những gì đang có, từ đó tạo sự liên kết cấp quốc gia, quan tâm cơ chế khen thưởng phù hợp và đặc biệt tập trung vào việc nhân điển hình từ các đoàn thể thành điển hình chung và các hình thức khen thưởng phối hợp nâng cấp lên.

“Mặt trận cùng với 5 tổ chức chính trị-xã hội sẽ tích cực đóng góp vào phong trào thi đua chung của cả nước để làm sao hoạt động thi đua sát với thực tiễn, mang lại động lực mới trong phát triển đất nước”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương xem xét đề nghị tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen của Thủ tướng cho một số đơn vị, đồng thời thống nhất bầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Khối trưởng, Hội Nông dân Việt Nam làm Khối phó năm 2017.

Ngọc Quang/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *