thi tran dak to dat hon

(kontumtv.vn) – Thực hiện mục tiêu xây dựng thị trấn Đăk Tô (Kon Tum) đạt tiêu chí đô thị loại IV, những năm qua, huyện Đăk Tô đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thị trấn Đăk Tô để từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị IV đúng theo lộ trình đề ra. Đồng thời, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Đăk Tô nhằm quản lý và thực hiện đúng đồ án quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các ngành, chính quyền thị trấn.

Đến nay, thị trấn đã đạt được 2/5 tiêu chí với 31/39 tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ hơn 79%. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu đề ra như: Quy mô dân số, tăng dân số cơ học, tỷ lệ đường trục chính được chiếu sáng, tỷ lệ tuyến phố văn minh…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *