(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), Ban Công tác Mặt trận thôn Kon Hring (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây là thôn được tỉnh chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018 trên địa bàn thành phố.

THON KON HRING VUI NGAY HOI DAI DOAN KET TOAN DAN TOC

Các đại biểu và 110 hộ dân thôn Kon Hring cùng ôn lại lịch sử truyền thống 88 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Trong năm, 100% bà con sản xuất theo quy hoạch; 90% lao động trong độ tuổi có việc làm và thu nhập ổn định. Trong năm có 2 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo xuống còn 32 hộ.

Bên cạnh đó, bà con trong thôn tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương phát triển mạnh; hương ước, quy ước được tuân thủ; 100% hộ dân thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; tiếp tục duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

                                                                                   CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *