(kontumtv.vn) – Ngày 12/10, Đảng ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt và sĩ quan cấp tá các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.  

THONG BAO KET QUA DAI HOI DAI BIEU DANG BO QUAN DOI LAN THU XI

Hội nghị đã thông báo một số nội dung, kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội và thư Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước.

Sau hội nghị này, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy đảng và chỉ huy các cấp  xác định Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, gắn với ​tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu nghị quyết và chương trình hành động ở mỗi cấp, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *