(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII “về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020”, thời gian qua, Kon Tum đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nói chung, 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh nói riêng.

 Những năm gần đây, môi trường đầu tư của tỉnh Kon Tum nói chung, 3 vùng kinh tế động lực nói riêng từng bước được cải thiện. Quy trình giải quyết thủ tục về đầu tư được thực hiện theo hướng chuẩn hóa, minh bạch. Việc tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư được thực hiện định kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường. Nhờ đó, đã có nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu cơ hội đầu tư, đăng ký thực hiện hơn 211 dự án tại 3 vùng kinh tế động lực, với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 26.000 tỷ đồng. Đến nay, 44 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn thực hiện khoảng 1.122 tỷ đồng/1.273 tỷ đồng vốn đăng ký. 27 dự án đang được triển khai với khối lượng thực hiện khoảng 82 tỷ đồng/2.005 tỷ đồng vốn đăng ký. Các dự án còn lại đang trong quá trình khảo sát, lập dự án.

Tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư; quan tâm cung cấp thông tin, cơ chế, chính sách của tỉnh đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhằm thúc đẩy hiệu quả thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nói chung, 3 vùng kinh tế động lực  của tỉnh nói riêng.

                                                                      Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *