(kontumtv.vn) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cơ quan Nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác, cán bộ, công chức phải gần dân, trọng dân và phục vụ dân.

Chiều 11/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ đã ký Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Tham dự có Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, cùng các thành viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

thu tuong: can bo, cong chuc phai gan dan, ton trong dan, phuc vu dan hinh 0
Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ký Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2020. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Qua đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, việc thực hiện chương trình phối hợp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thu tuong: can bo, cong chuc phai gan dan, ton trong dan, phuc vu dan hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc ký kết công tác dân vận giữa hai cơ quan rất quan trọng, nhưng tổ chức thực hiện tốt càng quan trọng hơn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, vai trò của công tác dân vận đã được khẳng định trong sự nghiệp cách mạng đất nước và cũng đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định rõ. Đặc biệt trong giai đoạn mới, công tác dân vận có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, việc ký kết này quan trọng nhưng việc tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận còn quan trọng hơn. Do đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận từ phương thức hoạt động đến phong cách của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân. Những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi ban hành đều gắn với quyền lợi của nhân dân, phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân./.

PV/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *