(kontumtv.vn) – Tổng kết cả nước chỉ có từng đấy công chức không hoàn thành nhiệm vụ, nếu đúng thì rất tốt, nhưng dân chưa hài lòng và chưa tin con số này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói tại hội nghị tổng kết năm của ngành Nội vụ.

Tại hội nghị hôm nay, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo nhiều việc ngành đã làm được trong năm 2014: trình Bộ Chính trị đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo đó cơ bản tổng biên chế trong các cơ quan hành chính ở các bộ, ngành, địa phương được giữ ổn định.

Bên cạnh đó là thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp tổng cục, vụ, sở, phòng; ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức…

Nhưng vẫn còn những hạn chế về bộ máy, phân cấp, xác định vị trí việc làm…

công chức, bộ nội vụ, Trần Anh Tuấn, Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, biên chế
Dân không tin chỉ có 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ, theo Thủ tướng. CLICK ĐỂ XEM ẢNH TO

“Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức còn nhiều bất cập, chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chưa phân định được rõ người làm việc tốt, tận tụy, trách nhiệm với người lười biếng, hạn chế về năng lực. Người đứng đầu ở nhiều cơ quan chưa thực hiện hết thẩm quyền và trách nhiệm trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu tâm đến việc đánh giá cán bộ: “Chúng ta hướng dẫn đánh giá với các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Tổng kết cả nước chỉ có 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu quả thực chất lượng cán bộ đúng như con số này thì mừng lắm, nhưng rõ ràng nhân dân chưa hài lòng và chưa tin vào con số này. Vì vậy, chúng ta phải sửa đổi để kết quả đánh giá cán bộ một cách chính xác nhất”.

công chức, bộ nội vụ, Trần Anh Tuấn, Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, biên chế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chỉ tuyển dụng không quá 50% số nghỉ hưu và tinh giản

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành Nội vụ là đảm bảo không tăng thêm biên chế công chức, viên chức năm 2015, chỉ giảm và tuyển dụng mới không quá 50% số nghỉ hưu và tinh giản, 50% còn lại trừ vào chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Liên quan đến biên chế, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trước đó cho biết trong năm 2015, Bộ Nội vụ sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; việc thực hiện tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế được giao, quản lý số lượng cấp phó…

Thủ tướng cũng nhắc ngành Nội vụ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, “rà soát, loại bỏ những thủ tục gây khó khăn, phiền hà theo tinh thần vì dân, không chỉ giúp bộ máy tinh gọn mà còn tránh chuyện ‘phong bì’ mà dư luận vẫn bức xúc”.

Việc nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành kỉ luật, kỉ cương của đội ngũ cán bộ công chức, theo Thủ tướng, là vấn đề đại sự.

“Tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu không thể ở trên trời mà ở trong chính bộ máy của chúng ta, nếu không đánh được giặc nội xâm thì đánh được ai”, Thủ tướng nói.

Chung Hoàng – Infographic: Adamo Studio/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *