(kontumtv.vn) – Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội đề cập trong phần chất vấn của Thủ tướng chiều 8/11. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước ta xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng phát triển đất nước. Đến nay, kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 40% GDP của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với lĩnh vực kinh tế tư nhân, lần này chúng ta có Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Việt Nam đã có trên 800.000 doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Các địa phương đã chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, các cấp, các ngành có liên quan được giao chương trình hành động để phát triển kinh tế tư nhân, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đến nay, kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 40% GDP của cả nước. Có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân đổi mới khoa học công nghệ, đầu tư những sản phẩm có chất lượng cao, giá trị gia tăng cao trong phát triển kinh tế vừa qua. Đặc biệt, các tập đoàn này đã ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật mới trong phát triển. Đảng, Nhà nước hoan nghênh vấn đề phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian vừa qua và tạo mọi điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói nếu doanh nghiệp tư nhân nào làm tốt, đóng góp thiết thực cho đất nước phát triển, đặc biệt những doanh nghiệp công nghệ, nên thưởng huân chương bậc cao cho những doanh nghiệp ấy. Chúng ta không hề phân biệt giữa kinh tế tư nhân và nhà nước, chúng ta bình đẳng các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Nhân đây, Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

 Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *