(kontumtv.vn) – Sáng 16/3, trước buổi Lễ Tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII (2011-2015), đồng thời chúc Lào triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội trong tháng 3/2016.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn mà Chính phủ, nhân dân Việt Nam giành được trong thời gian vừa qua; chân thành chúc Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao các kết quả quan trọng đạt được trong việc triển khai Hiệp định về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2011-2015, góp phần phát triển sâu rộng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào (tháng 12/2015), trong đó ưu tiên triển khai tốt kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả giữa các địa phương; tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả hợp tác; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào, phấn đấu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 3 tỉ USD vào năm 2020; đẩy mạnh hợp tác kết nối giữa hai nước thông qua việc triển khai hiệu quả Bản Ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hai bên cũng đánh giá cao việc hoàn tất thắng lợi Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào và nhất trí tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai hiệu quả các thỏa thuận quan trọng ký tại Lễ Tổng kết lần này (gồm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào).

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp, hợp tác trong quá trình Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016, góp phần làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường thống nhất, đoàn kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *