(kontumtv.vn) – Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016. Ảnh:  VGP/Quang Hiếu


Chiều 29/12, ngay sau Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

Tại phiên họp cuối cùng của năm 2016, Chính phủ nghe và thảo luận về một số báo cáo, văn bản chính sách như 5 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban dân tộc; dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016; báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chính phủ cũng nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2016.

Theo báo cáo, tính đến ngày 26/12, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 158/251 văn bản cần ban hành trong năm 2016.

Trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành 93 văn bản, gồm 14 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và 79 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2017, 2018.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội 25 dự án luật.

Về dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải xét duyệt chặt chẽ chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn vay của địa phương, bảo đảm hiệu quả và nhất trí cho rằng cần có các mức tỷ lệ cho vay lại cụ thể để phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển của mỗi địa phương.Phát biểu tại phiên họp, sau khi nghe các ý kiến thảo luận về 5 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện, sớm trình ban hành theo quy định, với tinh thần tinh gọn bộ máy, không làm tăng biên chế, không mở văn phòng đại diện ở phía Nam.

Về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và các thành viên Chính phủ có ý kiến, Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67 thêm 1 năm, đến hết năm 2017.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết việc thực hiện Nghị định này để xem “thủ tục cho vay, lãi suất, thời gian vay có vấn đề gì hay không, mẫu mã của tàu có phù hợp không và các chính sách hỗ trợ khác”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, Chính phủ mới đã làm được nhiều việc với mục tiêu hướng đến là xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động để lo cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là làm tốt hai chức năng: Quản lý nhà nước và kiến tạo phát triển.

Các thành viên Chính phủ đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao. “Nhiều đồng chí nắm bắt tình hình, sử dụng chuyên gia tư vấn, đi sát, tổ chức điều hành tốt trong thời gian qua, được người dân, các cấp, các ngành khen ngợi”, Thủ tướng nói và mong muốn, các thành viên Chính phủ thẳng thắn góp ý cho nhau trong công việc, đặc biệt, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa có ý nghĩa rất quan trọng.

Đức Tuân/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *