(kontumtv.vn) – Sau 5 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả như thế nào? Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Đài PT-TH Kon Tum đã có cuộc trao đổi với ông A Kang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

PV :  Thưa ông ! Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh Kon Tum đề ra bao nhiêu mục tiêu và kết quả thực hiện các mục tiêu này trong 5 năm qua đạt được như thế nào?

Ông A Kang, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum
Ông A Kang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum trả lời phỏng vấn 

Ông A Kang: Kế hoạch thực hiện có 7 mục tiêu lớn và 22 chỉ tiêu trọng tâm. Mục tiêu 1 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo, giảm dần khoảng cách về lĩnh vực công tác chính trị. Hai là giảm dần về công tác kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ về công tác bình đẳng giới. Ba là chúng tôi tăng cường nâng cao năng lực phụ nữ trong công tác giáo dục và đào tạo. Thứ tư là tăng cường nhằm đảm bảo về giới trong lĩnh vực tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe. Thứ năm là chúng tôi đảm bảo về lĩnh vực văn hóa thông tin. Thứ sáu là đảm bảo về giới trong lĩnh vực gia đình và xã hội, tăng cường phòng chống bao lực trên cơ sở giới. Thứ bảy về liên quan đến nâng cao năng lực quản lý về giới. Đó là 7 mục tiêu quan trọng mà chúng tôi tập trung triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trên cơ cở báo cáo của UBND tỉnh về giới trong 5 năm qua, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã triển khai thực hiện đạt 12/22 chỉ tiêu, đạt và vượt kết quả chiếm 54.5%.

PV: Thưa ông! Những kết quả đạt được đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh về công tác bình đẳng giới như thế nào?

Ông A Kang: Có thể nói công tác bình đẳng giới ngày càng đi vào chiều sâu, tác động trực tiếp đến từng nhóm đối tượng, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã ý thức đã được bảo vệ quyền lợi, lợi ích của mình, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong quá trình triển khai thực hiện. Về nhận thức thì đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự chuyển biến rất là rõ ràng, từ cán bộ nữ ở cấp cơ sở đã tạo được hướng đi khác hẳn trong thời gian vừa qua. Đây là vấn đề đã chú ý được, chăm lo được trong cuộc sống, thể hiện được bản thân trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Trong  lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động việc làm và gia đình thì chúng ta đã thấy rõ nét hơn, phụ nữ tự tin hơn, phụ nữ hiện đại hơn, phụ nữ hiện nay được tham gia các vấn đề xã hội nhiều hơn, đặc biệt là giảm khoảng cách về giới trong lĩnh vực phát triển kinh tế  -xã hội ở địa phương.

PV: Thưa ông! Với những kết qủa đạt được trong giai đoạn 2011 -2015, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh xác định những mục tiêu trọng tâm gì để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020?

Ông A Kang: Chiến lược quốc gia đình đẳng giới từ 2016-2020 tập trung một số nội dung trọng tâm chủ yếu như sau: Một là tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và mục tiêu lớn, có 7 mục tiêu lớn và 22 chỉ tiêu trọng tâm để triển khai thực hiện giống như ở kế hoạch giai đoạn 2011-2015. Thứ hai tạo cơ hội tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giới. Ba là chúng tôi tập trung một số vấn đề  đảm bảo giảm khoảng cách dần cho sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong lĩnh vực thụ hưởng về chăm sóc sức khỏe, trong lĩnh vực về văn hóa thông tin. Thứ tư là đảm bảo về giới trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, việc làm, tăng cường sự tiếp cận phụ nữ nghèo ở vùng nông thôn, phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được nguồn lực về kinh tế, thị trường. Ngoài ra thì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về công tác bình đẳng giới, những mục tiêu, nội dung ngăn ngừa, phòng ngừa, ứng phó về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi!

                                                                           Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *