(kontumtv.vn) – Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, thời gian qua, Huyện ủy Đăk Glei đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Các bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là cơ sở để huyện Đăk Glei triển khai nhân rộng trong thời gian tới.  

Đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ thôn Đăk Nớ từ năm 2015, đến năm 2021 ông A Leo được Nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu kiêm thêm chức danh thôn trưởng. Với trách nhiệm của bí thư chi bộ, nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng nên ông đã triển khai kịp thời đến Nhân dân trong thôn. Qua đó, tạo được lòng tin của Nhân dân và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào ở địa phương. Ông A Văn, già làng thôn Đăk Nớ cho hay: “Bí thư Chi bộ, thôn trưởng vận động làng xóm cũng được, dân cũng là làm theo, theo pháp luật của Nhà nước. Xã, huyện, tuyên truyền nội dung nào dân cũng nghe.”

Hiện nay, tất cả 93 thôn, làng của huyện Đăk Glei đều có tổ chức Đảng. Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, những năm qua, Huyện ủy Đăk Glei đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các thôn, làng. Qua đó, lựa chọn những đảng viên có uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc để giới thiệu bầu giữ chức danh thôn trưởng, bí thư chi bộ và bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Điển hình như ở xã Đăk Nhoong, mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn đã được triển khai ở 2 thôn Đăk Nớ và thôn Đăk Ung. Theo ông A Nang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhoong, từ khi triển khai mô hình này, các hoạt động tập trung về một mối nên diễn ra suôn sẻ hơn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng tốt hơn.

Đến nay, huyện Đăk Glei có 75/93 thôn trưởng là đảng viên, đạt hơn 82%; 22/93 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, đạt tỷ lệ hơn 23%. Việc bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Các bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm được giao; lãnh đạo, định hướng Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Đây là tiền đề để huyện Đăk Glei nhân rộng trong thời gian tới. Ông A Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Sắp tới là chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã thì chúng tôi sẽ đưa chủ trương tất cả các đồng chí đảng viên trẻ đang là trưởng thôn, có trách nhiệm trong vấn đề này thì sắp tới chúng tôi lồng ghép luôn là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn. Phấn đấu làm sao đạt từ 30 đến 40% từ nay đến năm 2025.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện còn một số khó khăn nhất định, đó là trình độ cán bộ ở thôn chưa đồng đều, việc đảm nhận 02 chức danh cùng lúc sẽ khó khăn hơn, không phát huy được vai trò, trách nhiệm được giao. Vì vậy, Huyện ủy Đăk Glei chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; rà soát và tạo nguồn để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng trong thời gian tới./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *