(kontumtv.vn) – Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ thắc mắc của người dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn”- Xin chào, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đó là một trong số chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của CBCCVC được quy định trong Đề án Văn hóa công vụ vừa được UBND tỉnh KonTum phê duyệt, triển khai trên địa bàn.

THUC HIEN DE AN VAN HOA CONG VU TREN DIA BAN TINH KON TUM

Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh được quán triệt, triển khai nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần hình thành lề lối làm việc chuẩn mực của CBCCVC đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Văn hóa công vụ của CBCCVC được hình thành từ nền tảng nêu cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống và trang phục theo quy định khi làm việc.

Liên quan đến chuẩn mực đạo đức, lối sống, CBCCVC phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chính công vô tư”, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không cơ hội, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. CBCCVC không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; cần tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội…

Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh được quán triệt, triển khai trên cơ sở tăng cường các giải pháp hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng văn hóa công vụ cho CBCCVC; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính…

Nghĩa Hà – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *