(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, huyện Đăk Hà tiếp nhận gần 140 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến nay, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã giải quyết đạt tỷ lệ gần 84%.

Cùng với làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.

Kết quả đã tiếp gần 30 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh chủ yếu về  lĩnh vực đất đai như chồng lấn đất, tranh chấp về quyền sử dụng đất, xác định vị trí đất…quy hoạch đường giao thông, bồi thường và chế độ chính sách.

Minh Thái

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *