(kontumtv.vn) – Sáng 8/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và phát biểu tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và phát biểu tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII). Ảnh: Báo điện tử ĐCSVN

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong năm 2018, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ: Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế…

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, tăng cường khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước… Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Tập trung làm tốt hơn nữa việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để xem xét giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; làm tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Động viên, cổ vũ, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tích cực thực hành tiết kiệm, đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội; chăm lo cho người có công với nước, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống…

“MTTQ cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ thực sự là công bộc của dân. Chủ động góp ý với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, giúp Đảng và chính quyền tiếp tục hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. MTTQ cần lựa chọn các nội dung, những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, những bất cập trong thực tiễn cuộc sống; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương để tiến hành giám sát đạt hiệu quả cao nhất”, đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *