(kontumtv.vn) – chiều 7/8, Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Tham gia cùng đoàn công tác của Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy Ban kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng.

THUONG TRUC BAN BI THU TRUNG UONG DANG LAM VIEC VOI BAN THUONG VU TINH UY KON TUM

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo với đoàn công tác về kết quả hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt hơn 8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD cuối năm 2015 lên 1.704 USD vào cuối năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 17% vào cuối năm 2018. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến bước đầu đạt được những kết quả nhất định; các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được phát triển, đã tạo ra được các vùng chuyên canh cây nông nghiệp phục vụ cho chế biến. Môi trường đầu tư có bước cải thiện đáng kể; việc cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến tháng 6/2019 có 18 xã đạt 19/19 chỉ tiêu nông thôn mới, tăng 10 xã so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh từng bước được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Hoạt động đối ngoại với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia đạt kết quả tốt.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã xây dựng quy hoạch và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ được triển khai kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Đã củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khắc phục có hiệu quả tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 100, ngày 03/7/2019 thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Theo Kế hoạch, đại hội đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đảng bộ huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2019; Tỉnh ủy chọn 02 đảng bộ đại hội điểm; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chọn 15 tổ chức cơ sở đảng để tổ chức đại hội điểm. Thành lập các tiểu ban của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; các tiểu ban đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện. Tỉnh ủy đã thông qua chủ đề, phương châm, đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và giao Tiểu ban Văn kiện tiến hành xây dựng các văn kiện của Đại hội.

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Kon Tum kiến nghị Trung ương xem xét, phân cấp thẩm quyền điều chuyển biên chế giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước tại địa phương cho tỉnh trên cơ sở tổng số biên chế được giao cho tỉnh để thực hiện hợp nhất một số cơ quan quan Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Hướng dẫn thực hiện thống nhất mô hình tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo Chính phủ nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung các nghị định về tổ chức bộ máy các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Kon Tum và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kon Tum đã đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Nổi bật là Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và vận động các tầng lớp Nhân dân tham tích cực các phong trào thi đua, làm tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh địa phương. Đồng thời, Kon Tum đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, tuy đã có nhiều phát triển, nhưng Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo, vì vậy tỉnh cần cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Nhất là tiếp tục tập trung rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và xây dựng mục tiêu cho nhiệm kỳ tới; phải coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, chú ý đến công tác lựa chọn cán bộ, thực hiện đúng Chỉ thị số 35 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư; phát huy tính nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Về phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục quan tâm cho nông nghiệp nông thôn, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và các loại cây dược liệu; phát huy thế mạnh cảnh quan, văn hóa để phát triển du lịch và tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *