(kontumtv.vn) – Chiều 21/11, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

THUONG TRUC TINH UY LAM VIEC VOI BAN DAN TOC TINH

Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc cho biết, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhất là sự đồng tình ủng hộ cao của người dân, đã góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách trên địa bàn tỉnh; tạo tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng – an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ngoài ra, các chương trình, chính sách đều được công khai, dân chủ từ cơ sở và lựa chọn bình xét theo thứ tự ưu tiên, nên nội dung đầu tư hỗ trợ cơ bản bám sát qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Qua đó đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay vẫn có những hạn chế trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra giám sát và công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, ban ngành. Lãnh đạo Ban Dân tộc đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã có những ý kiến phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế đến thời điểm hiện nay và đề xuất những vấn đề trọng tâm, những giải pháp cụ thể cần chú trọng thực hiện trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng biểu dương sự nỗ lực của Ban Dân tộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới; chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các hoạt động nhằm khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ban, ngành liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc tham mưu triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

 Thanh Tùng – Công Luận  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *