(kontumtv.vn) – Chiều 9/6, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các hội thành viên, Hội Nhà báo, Hội Văn học –Nghệ thuật tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp hội, Chủ tịch các Hội đã báo cáo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên Hiệp hội và các hội trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, khó khăn chung của Liên hiệp hội và các Hội trong thời gian qua là bộ máy hoạt động chưa được kiện toàn, thiếu nhân lực làm việc và thiếu kinh phí hoạt động. Qua đó, kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo, tạo điều kiện cụ thể về nhân lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, cơ chế tài chính cho Liên hiệp hội và các cơ quan hội ở tỉnh; chỉ đạo kiện toàn, củng cố, phát triển tổ chức hội cơ sở; chỉ đạo các cấp ngành, các huyện, thành phố gắn kết trách nhiệm với Liên hiệp hội trong việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao vai trò hoạt động của Liên hiệp hội và các hội trong thời gian qua, qua đó đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đề nghị trong thời gian tới, tùy vào chức năng nhiệm vụ, các hội cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; cần có những hoạt động nhằm chú trọng phát huy nguồn nhân lực ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và giữ gìn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa đồng bào DTTS ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, có những giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm hoạt động của Liên hiệp hội và các hội đặc thù như Hội Nhà báo, Hội Văn học –Nghệ thuật.

                                                                         Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *