(kontumtv.vn) – Sáng ngày 14/7, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành, xây dựng các chỉ thị, các kết luận, kế hoạch, quyết định liên quan đến phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh của địa phương; tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo hoạt động mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội; các hội quần chúng; hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang. Qua đó góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các đoàn công tác bám nắm tình hình nhân dân và công tác quần chúng ở những địa bàn trọng điểm về công tác dân tộc, tôn giáo và khu vực có tranh chấp về đất ở, đất sản xuất của người dân; lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, công tác dân vận thời gian qua cũng còn một số hạn chế như việc tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao, nhất là tổ chức tuyên truyền, vận động trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp với mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên vào tổ chức của các đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến trao đổi về những khó khăn trong công tác dân vận ở cơ sở; chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận ở cơ sở; khó khăn trong việc tuyên truyền, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội.

Nhấn mạnh công tác dân vận là vô cùng quan trọng, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu cán bộ làm công tác dân vận các cấp phải thường xuyên đi cơ sở, bám cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân; tuyên truyền, vận động người dân vùng ĐBDTTS, vùng sâu, vùng xa từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tham gia QLBVR. Các hoạt động dân vận không được hành chính hóa, phải là vận động và tuyên truyền.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công tác dân vận thời gian đến phải hướng về cơ sở; Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm dân vận ở cơ sở. Đối với các chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển KT – XH, Ban Dân vận Tỉnh ủy phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ban Dân vận Tỉnh ủy cần có kế hoạch chỉ đạo xuống tận xã để tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho đồng bào DTTS, để ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Công tác dân vận ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn và nâng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các hội, đoàn thể chính trị, xã hội cũng là một trong những lưu ý của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy phải năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, góp phần đưa KT-XH của tỉnh phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững./.

Như Nguyệt – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *