(kontumtv.vn) – Ngày 24/5, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban thường vụ (BTV) Huyện ủy Tu Mơ Rông về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham dự buổi làm việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Thực hiện Kết luận số 28 của BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy Tu Mơ Rông đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt từng nội dung đến tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đạt được những kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tổng diện tích cây trồng các loại của huyện đạt hơn 8.000ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 60 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm. Huyện hiện có 5 xã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và không còn xã dưới 10 tiêu chí về xây dựng NTM; tỷ lệ giảm nghèo giảm đạt trên 8%, hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn khoảng 33% theo tiêu chí cũ.

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham gia ý kiến, phân tích rõ những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy Tu Mơ Rông và công tác quản lý của chính quyền. Đồng thời đề nghị huyện cần có giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững.

Huyện ủy Tu Mơ Rông đề xuất BTV Tỉnh ủy ban hành chủ trương về nguồn giống và công nhận nguồn giống sâm Ngọc Linh Kon Tum để địa phương xây dựng Kế hoạch bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum trên địa bàn huyện; các sở, ban, ngành của tỉnh hướng dẫn phương thức bảo vệ nguồn giống và công nhận nguồn giống sâm Ngọc Linh Kon Tum; đề nghị Sở GTVT xây mới 3 cầu bê tông để kết nối liên vùng khai thác du lịch và phát triển kinh tế, xã hội giữa huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông cũng như cho chủ trương, ban hành Nghị quyết chuyên đề hỗ trợ huyện Tu Mơ Rông trở thành vùng trọng điểm phát triển dược liệu của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chia sẻ với những khó khăn của huyện Tu Mơ Rông. Đồng thời nêu lên những thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế và đề nghị Huyện ủy cần đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tiềm năng về dược liệu, chăn nuôi và kinh tế rừng; đẩy mạnh tuyên truyền vận động để khơi dậy khát vọng phát triển huyện với 3 lĩnh vực tiềm năng. Trong đó, tập trung xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, từng cá nhân trong BTV Huyện ủy phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính tự lực tự cường, phát huy nội sinh; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” cũng như Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) NTM ở vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh”. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiến hành đủ và vượt chỉ tiêu về trồng rừng, sâm Ngọc Linh, sâm dây trong năm 2022. Đồng thời lấy sâm Ngọc Linh, sâm dây và cà phê xứ lạnh là cây trồng trọng điểm; lấy chăn nuôi gia súc trâu, bò làm trọng tâm phát triển, hướng tới chăn nuôi tập trung, quy mô chuồng trại; phấn đấu mỗi xã xây dựng được một HTX kiểu mới; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không để tình trạng phá rừng làm rẫy và từ nay nếu để xảy ra, lãnh đạo cấp huyện, xã, các ngành chức năng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ huyện, xã phải đi thực tế, thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng hướng dẫn cho dân”; chú trọng, quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo cho vùng DTTS để nâng cao dân trí phát triển sản xuất kinh doanh; đề nghị các Sở ban ngành của tỉnh, quan tâm bố trí nguồn vốn, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường từ huyện Tu Mơ rông nối với các địa bàn khác ở các huyện Đăk Glei, Kon Plông để giúp Tu Mơ Rông phát triển; thống nhất nội dung tổ chức Hội chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 tại huyện Tu Mơ Rông vào dịp Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và phấn đấu tổ chức 2 lần mỗi năm./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *