(kontumtv.vn) – Chiều 30/1, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 khóa IV, đánh giá tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh năm 2015, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, của Liên minh Hợp tác xã (HTX) các cấp trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị của đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định HTX là mô hình tồn tại khách quan. Đảng, Nhà nước luôn coi trọng phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế HTX. Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân; tỉ lệ kinh tế hợp tác ngày càng lớn.

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến kinh tế hợp tác chậm phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng bộ máy thể chế và chính sách có nhiều bất cập tồn tại, không phù hợp với kinh tế thị trường. Việc nhân điển hình tiên tiến, mô hình tốt chưa được chú trọng. Bộ máy làm kinh tế hợp tác và HTX từ Trung ương đến cơ sở còn nhiều bất cập. Liên kết giữa thị trường và doanh nghiệp chưa tốt, cấp ủy chính quyền chưa quan tâm đến vai trò của HTX; hoạt động của HTX chưa đáp ứng yêu cầu.

Nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo nguồn lực hơn nữa cho HTX phát triển với tư cách là một tập thể to lớn, có vai trò xã hội quan trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam đề xuất các cơ chế chính sách để tạo cú hích cho HTX phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tập thể phải phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cần xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục củng cố, đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, quy mô hàng hóa lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu củng cố Liên minh HTX Việt Nam với tầm nhìn là Liên minh của tổ chức đại diện cho 30 triệu xã viên; khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, đó là lợi thế về xã hội, tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội khác nhau, hoạt động gắn chặt với cộng đồng, cơ sở với lợi thế về số đông, từ đó có thể huy động nguồn lực lớn.

Liên minh HTX cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng, phổ biến, nhân rộng nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tạo môi trường thuận lợi cho HTX hoạt động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX cũng như các tổ chức thành viên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và quy định của pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác. Đồng thời, phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể (nòng cốt là HTX); tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ khu vực HTX vươn lên xứng tầm với yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng nêu rõ cần xem xét hỗ trợ vốn, lồng ghép các nguồn vốn đã có và đẩy mạnh xã hội hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động của các HTX, góp phần phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững. Đồng thời đề xuất thể chế chính sách mới trong thời gian tới là rất quan trọng để kinh tế hợp tác phát triển./.

Lê Sơn/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *