TIEP TUC DAY MANH PHAT TRIEN KINH TE TAP THE

(kontumtv.vn) – Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản  yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh, BHXH tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về pháp luật HTX, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị hướng dẫn, rà soát, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Luật HTX năm 2012; thực hiện xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường, đẩy mạnh quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX.

Thanh Tùng – Công Luận

 

                                                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *