(kontumtv.vn) – Kon Rẫy là địa phương có gần 68% dân cư là đồng bào DTTS, trong đó, hộ nghèo DTTS chiếm hơn 96% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Do đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” là mục tiêu quan trọng được huyện Kon Rẫy xác định trong giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện Cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Kon Rẫy tập trung kiểm tra, đánh giá và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả ở các địa phương; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời phát huy nội lực, vận động các nguồn lực triển khai xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước nhân rộng mô hình hiệu quả để tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Song song với đó, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện xây dựng làng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Huy động nguồn lực tổng hợp của các cấp ngành, các địa phương và sức mạnh nội lực của nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *