(kontumtv.vn) – Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 32, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh học tập Bác về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững diễn ra sáng 17/5. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Triển khai Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa, Tỉnh ủy Kon Tum chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững. Việc đăng ký nội dung học tập, làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần phát huy ý chí tự lực, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch, Kết luận và chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ. Đã có hơn 3.450 tin, bài với chủ đề học tập Bác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn cũng như cấp bộ Đoàn cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, 01 năm thực hiện Kế hoạch số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực; đây là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy việc triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 và quý I-2022 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Kết luận, chuyên đề toàn khoá của Trung ương, chuyên đề riêng của tỉnh về học tập Bác gắn với triển khai Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, xem đây là việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch, Kết luận, chuyên đề của tỉnh về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập Bác. Đối với Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Dịp này, 21 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu của tỉnh được biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 tập thể, 02 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 01 tập thể và 02 cá nhân được đề nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen./.

Thu Trang – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *