(kontumtv.vn) – Trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Kon Tum khóa X, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong  phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Kon Tum khóa X

 Trước khi thảo luận ở tổ, các đại biểu đã làm việc tại hội trường để xem xét, cho ý kiến Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, 43/47 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã  biểu quyết miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với các ông Lê Duy Hải –nguyên Giám đốc Công an tỉnh, ông Võ Thanh Chín – nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, ông Đặng Xuân Thọ – nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Các ông này đang chờ nghỉ hưu. Đồng thời biểu quyết thống nhất bầu bổ sung các ông Nguyễn Công Văn – Giám đốc Công an tỉnh, ông Trương Quang Nhạn – Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, ông Đồng Thanh Xuân – Giám đốc Sở Tài chính vào thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kết quả bỏ phiếu, các ông Nguyễn Công Văn, Trương Quang Nhạn, Đồng Thanh Xuân đều đạt số phiếu 43/43 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. 100% đại biểu đã biểu quyết  thông qua Nghị quyết miễn nhiệm và bẩu bổ sung  thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Qua thảo luận ở tổ, các đại biểu đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến  xoay quanh các vấn đề như: Tình trạng nợ  đọng trong xây dựng cơ bản; chương trình  đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều bất cập;  vấn đề nợ BHXH, BHYT kéo dài ở các doanh nghiệp; tình trạng học sinh bỏ học còn cao; việc đặt tên  cho 25 tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Kon Tum;  tiến độ xây dựng nông thôn mới…

Qua thảo luận ở tổ, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay nợ đọng trong xây dựng cơ bản của tỉnh là khá lớn, khoảng 178 tỷ đồng. Dù UBND tỉnh đã có kế hoạch trả nợ trong năm 2016 và 2017, song nhiều đại biểu có ý kiến đề xuất, trong năm 2016 nên  tập trung nguồn vốn để giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Tiếp thu và giải trình một số vấn đề còn chưa thống nhất của đại biểu qua thảo luận ở tổ, UBND tỉnh  tiếp thu và sẽ có giải pháp  chỉ đạo có hiệu quả các ý kiến  của đại biểu liên quan đến các vấn đề như: Quản lý, khai thác khoáng sản; nâng cao hiệu quả sử dụng Trung tâm Dạy nghề và công tác  đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết đất chồng lấn; buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngoài ra UBND tỉnh cũng báo cáo làm rõ  thêm một số ý kiến  của các đại biểu liên quan đến vấn đề kiểm tra, xác định lại số liệu học sinh bỏ học trong năm 2015; giải pháp  cụ thể để phấn đấu năm 2016  đưa điện về  một số thôn làng chưa có điện; việc đặt tên cho một số tuyến đường quá ngắn . . .

Sáng 10/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục với những nội dung quan trọng đã đề  ra và tiến hành bế mạc. Thông tin chi tiết sẽ được phản ánh trong các bản tin sau.

                                                                        Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *