(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, ngày 7/12, đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết. Đồng thời nghe UBND tỉnh báo cáo  kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND; báo cáo giải trình tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận của đại biểu.

Buổi sáng, các đại biểu đã tập trung thảo luận ở các tổ. Nội dung thảo luận xoay quanh các nhóm vấn đề như  kế hoạch dồn đổi tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn”;  giải pháp về ổn định giá cả nông sản cho người nông dân; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án, chương trình, nhất là về vấn đề hỗ trợ cây, con giống cho người nông dân; công tác xuất khẩu lao động, giải pháp xử lý nợ BHYT, BHXH, BHTN ở các đơn vị; công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

KY HOP THU 5 HDND TINH KHOA XI

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, UBND tỉnh đã báo cáo  kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND. Theo đó, UBND tỉnh đã trả lời, giải quyết tất cả 168 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; trong đó có 17 kiến nghị của cử tri đang giải quyết và 151 kiến nghị của cử tri đã được thông tin, giải trình. Trong buổi làm việc chiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã báo cáo những vấn đề chung nhất mà cử tri đặc biệt quan tâm.

Ông Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh cho biết, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy UBND tỉnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên một số kiến nghị của cử tri chưa được UBND tỉnh trả lời cụ thể,  rõ ràng và chưa sát với kiến nghị cử tri. Việc xem xét, giải quyết một số kiến nghị nhiều lần còn chậm và kéo dài qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh gây bức xúc cho người dân. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các kiến nghị nhiều lần, kéo dài và các kiến nghị đã xác định được giải pháp, thời hạn cụ thể, nhất là việc đo đạc cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện và thành phố Kon Tum; việc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; việc hoàn thổ của Công ty Cổ phần Thép Đông Á…Đồng thời, báo cáo tiến độ kết quả giải quyết các nội dung nêu trên về Thường trực HĐND tỉnh để biết, giám sát theo quy định. Đối với các kiến nghị đang và sẽ giải quyết, cần xác định thời hạn, tiến độ giải quyết để đại biểu HĐND tỉnh trả lời cử tri an tâm và đồng tình ủng hộ.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm báo cáo giải trình tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận của đại biểu. Theo đó, UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình 6 nhóm vấn đề  được đại biểu quan tâm, trong đó có ý kiến liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội năm 2017. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017, UBND tỉnh tiếp thu làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp khắc phục một số hạn chế kéo dài như nợ thuế khó thu vẫn còn cao, nợ đọng XDCB, tình hình khai thác rừng trái phép, tình trạng lạm thu tại một số trường học, xả thải, ô nhiễm môi trường tại các nhà máy trên địa bàn. Về dự kiến đến cuối năm 2017 có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

theo kế hoạch, UBND tỉnh xin điều chỉnh lại cả 3 xã đều không đạt mục tiêu đề ra. Dự kiến xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum và xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018; xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà dự kiến đạt chuẩn vào cuối quý II/2018.

Đối với nhóm ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2018, UBND tỉnh ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy nhanh tiến độ tái canh cây cà phê; đánh giá hiệu quả công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất; nâng cao tỷ lệ tạo việc làm cho người lao động, trong đó có số sinh viên mới ra trường; đẩy mạnh xuất khẩu lao động gắn với quản lý chặt chẽ hoạt động này. Tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn cháy nổ (trong đó có việc rà soát các cơ sở kinh doanh gas trong khu dân cư); quản lý trật tự đô thị, xử lý nghiêm hoạt động gây ô nhiễm môi trường… Bổ sung nhiệm vụ triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2018 (trong đó có việc nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập chuyên ngành Đông y). Rà soát thực trạng bàn ghế, đồ dùng dạy học tại các trường để từng bước đầu tư bổ sung; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học. Tích cực xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng các doanh nghiệp chiếm dụng, chây ỳ.

Ngoài ra, phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã giải trình các ý kiến liên quan đến Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; Dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; Dự thảo Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và y kiến, kiến nghị cử tri.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *