(kontumtv.vn) – Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai kịp thời, đồng bộ các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc  thiểu số. Qua đó đã góp phần củng cố, đầu tư kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp cho nhân dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

ĐBDTTS được hỗ trợ phát triển sản xuất
ĐBDTTS được hỗ trợ phát triển sản xuất

Tiếp tục thực hiện mục tiêu từng bước nâng cao  đời sống đồng bào  dân tộc thiểu số, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang tập trung thực hiện Chương trình hành động về Chiến lược công tác dân tộc 2017 đến 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đồng thời thực hiện Chương trình phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tập trung lồng ghép hiệu quả Chương trình Giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát huy hiệu quả các nguồn lực,  giúp cho công tác giảm nghèo được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả; vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất ở những nơi có điều kiện để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *