(kontumtv.vn) – Sáng ngày 21/3, Ban chỉ đạo Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh” đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 70 giám định viên tư pháp, có 2 tổ chức giám định công lập theo qui định, có Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Sở xây dựng. Trong 2 năm 2021 và 2022, các tổ chức giám định và giám định viên tư pháp đã tiến hành giám định gần 1.300 vụ việc, trong đó có 1.230 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tố tụng. Nhìn chung các kết luận luôn đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng qui trình, qui định của pháp luật; đúng thời hạn yêu cầu của các cơ quan trưng cầu giám định. Đa số các kết luận giám định đều được sử dụng, là cơ sở quan trọng trong quá trình giải quyết, xác định vụ việc.

Ban chỉ đạo Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh” xác định trong năm 2023 tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giám định viên tư pháp với nội dung, hình thức phù hợp theo vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng chức danh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 250 trên địa bàn tỉnh, tạo sự quan tâm và đồng thuận của toàn xã hội đối với hoạt động giám định tư pháp; Xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra một số tổ chức giám định tư pháp, cơ quan liên quan nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, thiếu sót./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *