(kontumtv.vn) – Ngoài đưa ra những quyết sách quan trọng trong 5 – 10 năm tới, tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, việc lựa chọn nhân sự cấp cao, những người sẽ gánh vác trọng trách của đất nước luôn là vấn đề được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng.

Công tác nhân sự là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của mỗi kỳ đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Do đó, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tại Đại hội XIII của Đảng được đánh giá là kỹ lưỡng, chặt chẽ, bài bản, dân chủ theo đúng quy trình. Ông Vũ Hữu Như (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) nói: “Đại hội này về mặt nhân sự thì tổ chức rất là chu đáo, có nhiều vấn đề mà xét rất kỹ, cho nên sự tin tưởng với đường lối, với phương pháp bây giờ mới, thì chúng tôi cao tuổi rồi, cũng có cái rất là mừng. Bởi vì làm như thế sẽ loại trừ được những thành phần không phù hợp, để Đảng tiếp tục lãnh đạo, nhất là đối với chống tham nhũng”.

Tại Đại hội lần này, có nhiều quy định lần đầu tiên được ban hành để chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng đến mục tiêu làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. Ông Võ Mạnh Thắng (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) bày tỏ: “Tôi cũng đã theo dõi nhiều nhiệm kỳ đại hội, nhưng chưa nhiệm kỳ nào công tác tổ chức chuẩn bị chặt chẽ như lần này. Trước đây quy trình 3 bước, nhưng lần này quy trình đã nâng lên 5 bước, là vấn đề hệ trọng cho cả một quá trình đại hội và lâu dài của đất nước”.

Việc xây dựng những hạt nhân lãnh đạo là công việc hệ trọng, thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao của toàn Đảng, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ của đất nước. Ông Phạm Văn An (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) nói: “Đại hội XIII này sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu và có đức, có tài và có bản lĩnh chính trị thực sự để mà vào Trung ương, vào Ban Chấp hành Trung ương và đồng thời là tạo nên một sức mạnh cho Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2025”.

Ông Nguyễn Văn Quy (phường Thống Nhất, thành phố  Kon Tum) ghi nhận: “Đại hội XIII này tôi thấy nói chung là nhân dân cả nước kỳ vọng bầu ra những người có tài, có đức để lãnh đạo đất nước, để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và kinh tế phát triển đi lên”.

Đại hội lần này sẽ dành ra một nửa thời gian cho công tác nhân sự. Gần 1.600 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên toàn quốc sẽ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, những người đủ đức, đủ tài để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

                                        Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *