(kontumtv.vn) – Ngày 3/5, Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K12 hệ không tập trung, khóa học 2016 2018.

BE GIANG LOP

Trong thời gian 18 tháng, 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh đã được nghiên cứu, học tập kiến thức cơ bản về lý luận Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; những vấn đề cơ bản của khoa học hành chính cùng các chuyên đề bắt buộc và tự chọn.

Khóa học giúp các học viên nắm bắt kiến thức cơ bản và chuyên sâu, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc; đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị-Hành chính. Trong đó có 1 học viên xuất sắc, 69 học viên đạt loại giỏi và 20 học viên đạt loại khá.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *