(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kon Tum đã chú trọng triển khai các nhóm dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù. Đặc biệt, các dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn đã góp phần phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi.

Kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rông được đầu tư
Trung tâm huyện Tu Mơ Rông được đầu tư xây dựng đồng bộ

Cụ thể là đối với Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng huyện nghèo, tỉnh Kon Tum đã tập trung đầu tư hơn 130 công trình, với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng.  Đối với Dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và các thôn đặc biệt khó khăn, đã triển khai thực hiện đầu tư gần 560 công trình các loại, với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Trong đó  có hơn 200 công trình giao thông, gần 20 công trình  thủy lợi, 24 công trình trường học, 30 công trình nước sinh hoạt, 12 công trình điện sinh hoạt và nhiều công trình khác.

Các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, cơ bản đều phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi, cơ bản giải quyết đủ hạ tầng thiết yếu cho các xã.

                                                                 Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *