NGHIEP

(kontumtv.vn) – Trong 7 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum đã cấp phép đầu tư cho 26 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 1.530 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 250 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó có trên 220 dự án đang còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 43.200 tỷ đồng; 25 dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho gần 140 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 960 tỷ đồng; làm thủ tục giải thể 16 doanh nghiệp, vốn giảm do giải thể là hơn 300 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/7, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là 2.360 doanh nghiệp.

                                                                         Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *