(kontumtv.vn) – Thời gian qua, công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 24 di tích được xếp hạng. Trong đó, 18 di tích cấp tỉnh, 04 di tích cấp quốc gia và 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt.

- TOAN TINH CO 24 DI TICH DUOC XEP HANG

 Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum là di tích cấp quốc gia đặc biệt; triển khai thực hiện kế hoạch phục dựng một số lễ hội, nghề thủ công truyền thống của một số dân tộc tại chỗ và triển khai Đề án bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời tiến hành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Brâu; sưu tầm, phục dựng các lễ hội truyền thống, như lễ hội mừng lúa mới, ăn trâu mừng nhà rông,… và vận động nhân dân các DTTS phục dựng nhà rông truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *