toan tinh co 583

(kontumtv.vn) – Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp ngành tỉnh Kon Tum chú trọng triển khai, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống tinh thần của người dân nông thôn và gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh có 45/86 xã có nhà văn hóa, với 27 nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định; 792/874 thôn, làng có nhà văn hóa và khu thể thao thôn, trong đó có 449 nhà rông trên tổng số 539 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2017, đã công nhận mới 35 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, nâng lên 583 khu dân cư văn hóa trên tổng số 869 khu dân cư trong toàn tỉnh. 45 xã đạt tiêu chí về văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *