(kontumtv.vn) – Hiện nay tỉnh Kon Tum có 811 vị được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 617/874 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số.

TOAN TINH CO 811 NGUOI CO UY TIN TRONG CONG DONG

Trong đó có 315 già làng; còn lại là trưởng dòng họ, trưởng thôn, cán bộ hưu trí, chức săc tôn giáo, doanh nhân, người sản xuất, trưởng ban công tác mặt trận và thành phần khác. Trong tổng số 811 vị uy tín có 228 người là đảng viên.

Bằng uy tín của mình, đội ngũ người có uy tín đã tích cực vận động nhân dân các dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; giáo dục các thế hệ con, cháu giữ gìn thuần phong mỹ tục, nền nếp gia phong trong mổi gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh đó, các già làng, người có uy tín còn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, vận động đồng bào trong thôn, làng phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *