TOAN TINH CO 848 THON, LANG, TO DAN PHO CO HUONG UOC DUOC PHE DUYET

(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 8/2018, tỉnh Kon Tum có 848/874 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng được phê duyệt hương ước, quy ước. Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 100% hương ước, qui ước được phê duyệt đảm bảo các nguyên tắc theo luật định, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và được xây dựng trên cơ sở tự nguyện.

Thực hiện hương ước, quy ước phát huy tính tích cực trong cộng đồng trong việc  điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân; góp phần giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Hương ước, quy ước góp phần tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hiện đại.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *