(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các khu dân cư, các đoàn thể quan tâm vận động thực hiện. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 10.400 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, với mức thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 3.000 hộ so với năm 2009).

Nhiều nông dân làm giàu nhờ sản xuất kinh doanh cà phê
Nhiều nông dân làm giàu nhờ sản xuất kinh doanh cà phê

Mô hình kinh tế trang trại và phát triển cây công nghiệp như cao su, cà phê đang có bước phát triển mới, tăng cả số lượng và quy mô, toàn tỉnh có trên 1.340 trang trại, thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn. Nhiều khu dân cư đã xuất hiện nhiều tổ, nhóm sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực khác nhau, với mức thu nhập bình quân từ 400 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/tổ, nhóm/năm. Trên 1.250 tổ hợp tác các loại với hơn 8.400 hội viên tham gia; 22 câu lạc bộ nông dân phát triển…

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh đạt gần 14%.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *