(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum có gần 140 sản phẩm tại các xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố được quy hoạch thực hiện đạt chuẩn OCOP. Bao gồm 108 sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu; 10 sản phẩm phi nông nghiệp đặc trưng như vải, may mặc, lưu niệm, nội thất và trang trí cùng 14 sản phẩm du lịch.

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương
Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương

Việc được chứng nhận OCOP có giá trị tương đương với các chứng nhận hàng hóa chất lượng cao, được xem là giấy thông hành để sản phẩm chinh phục thị trường trong nước và  quốc tế. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kết luận số 928 ngày 29/5/2018 về Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1392 ngày 12/12/2018 về ban hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Đây được xem là đòn bẫy để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay các huyện, thành phố trong tỉnh đang tiến hành đánh giá công nhận chuẩn OCOP cho các sản phẩm đủ điều kiện. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP được chấm điểm đánh giá xếp hạng từ một sao đến 5 sao và công tác đánh giá được chia làm 3 cấp gồm cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *