(kontumtv.vn) – Trong năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính không còn phù hợp đã được kịp thời rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp.

NAM 2017 TINH KT DA CONG BO SUA DOI....

Đến cuối tháng 10 đã công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế gần 1.540 thủ tục; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai, áp dụng rộng rãi và phát huy được hiệu quả. Chỉ số quản trị hành chính công của tỉnh năm 2016 đã có sự cải thiện rõ rệt, đưa tỉnh Kon Tum từ nhóm 16 tỉnh, thành xếp hạng thấp nhất trong các năm 2013, 2014, 2015 lên nhóm 15 tỉnh, thành đạt kết quả trung bình thấp.

Để nâng cao công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện và tổ chức việc kiểm tra thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra tình hình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

 Thanh Tùng  – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *