(kontumtv.vn) – Tính đến cuối tháng 5/2019, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa toàn tỉnh Kon Tum đạt 25.730 ha, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

TINH HINH SX NONG NGHIEP CUA NGUOI DAN CO BAN ON DINH

Trong đó, lúa gieo sạ đạt 2.395 ha, diện tích ngô đạt hơn 510 ha, cây rau đạt 870 ha, cây sắn đạt trên 21.790 ha, cây lạc đạt 18 ha. Diện tích ao nuôi thủy sản đã thả giống vụ nuôi năm 2019 khoảng 405 ha, tổng sản lượng thủy sản khai thác ước đạt khoảng 1.810 tấn.

Đến nay, tình trạng bệnh khảm lá virus sắn tại huyện Ia H’Drai đã được giải quyết triệt để; sâu bệnh gây hại xuất hiện rải rác trên một số loại cây trồng nhưng không đáng kể. Trong tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm. Các ổ dịch lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Dịch bệnh thông thường trên đàn gia súc, gia cầm được lực lượng thú y phát hiện và xử lý kịp thời.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *