(kontumtv.vn) – Nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, từ giữa tháng 12/2020 đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc theo Bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; đồng thời tiếp tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính đã được công bố theo chỉ đạo. Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là hơn 1.900 TTHC. Trong đó có 1.545 TTHC cấp tỉnh, gần 240 TTHC cấp huyện, hơn 100 TTHC cấp xã và 20 TTHC chung 3 cấp.  Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.390;  hơn 340 danh mục thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và cấp xã.

                                                                       Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *