(kontumtv.vn) – 2,5 tỷ đồng là tổng số vốn UBND tỉnh Kon Tum đã phân bổ để hỗ trợ 10 hợp tác xã trên địa bàn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 2261, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2,5 ty dong

 Theo đó, năm 2019 mỗi hợp tác xã nhận hỗ trợ 250 triệu đồng, sử dụng vào mục đích xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị như đầu tư xây dựng nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, hệ thống nước sinh hoạt, công trình thủy lợi…

UBND tỉnh giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai giải ngân vốn hỗ trợ cho các hợp tác xã. Đến nay, việc giải ngân vốn đã hoàn tất.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *