(kontumtv.vn) – Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 28/7/2019.

quy dinh muc ho tro

Theo Nghị quyết, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo tại quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 30% cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 10% cho học sinh, sinh viên; 10% cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 100% cho người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn 20% Quỹ kết dư bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *