(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tỉnh Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn cho 121 cán bộ 4 huyện, 13 xã biên giới, chính trị viên, cán bộ tăng cường xã, cán bộ làm công tác vận động quần chúng của 16 đồn Biên phòng.

CHI THI 01

Lớp tập huấn quán triệt 8 chuyên đề về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của phong trào và tình hình thực tế hoạt động quản lý bảo vệ biên giới của quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới của tỉnh: Nội dung cơ bản về Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch số 3108, ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đây nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” cho cán bộ, thôn trưởng, người có uy tín trên địa bàn các huyện, xã biên giới và cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng. Trên cơ sở đó làm nòng cốt cho việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, vận động, phát huy vai trò trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trên khu vực biên giới tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

                                                                                              CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *