(kontumtv.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đây là cơ sở quan trọng để Kon Tum triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020.

Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất
Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất

Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm theo  chuẩn  nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2015; cơ bản đáp ứng khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, nhà ở, nước sạch, vệ sinh; đầu tư cơ bản về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt.

Cụ thể hóa mục tiêu này, các cấp, ngành, địa phương  đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn; các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số …. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo nhằm đưa các hoạt động giảm nghèo đi vào cuộc sống.

                                                              Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *