(kontumtv.vn) – Thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai các bước như sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế và cải cách thủ tục hành chính.

Trên 430 biên chế đã được tinh giản tính đến tháng 2 năm 2019. Trong đó, có gần 420 biên chế thuộc khối hành chính, sự nghiệp; 15 biên chế thuộc khối Đảng, đoàn thể. Riêng năm 2018 đã tinh giản gần 100 trường hợp.

Toàn tỉnh cũng đã giảm được 31 đầu mối, giảm 45 cấp trưởng và trên 60 cấp phó. Một số đơn vị đã thực hiện tinh giản, sát nhập, hợp nhất như Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *