(kontumtv.vn) – Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND về tổ chức đối thoại với thanh niên năm 2019.

Mục đích gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác thanh niên, thực hiện tốt chính sách phát triển thanh niên, hỗ trợ thanh niên trên địa bàn phát triển toàn diện. Thông qua đối thoại, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề liên quan cần giải quyết đối với thanh niên; đồng thời, thông tin, phổ biến những chủ trương, chính sách mới, các chương trình, dự án của tỉnh có liên quan đến lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh biết, tham gia trong quá trình triển khai.

Buổi đối thoại được tổ chức dưới hình thức đối thoại trực tiếp với thanh niên tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến với điểm cầu các huyện. Dự kiến khai mạc lúc 08 giờ, ngày 22/3/2019.

Chương trình tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Thanh niên ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan cần giải quyết đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh; đề xuất, hiến kế với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương.

Đây là dịp để thanh niên trực tiếp lắng nghe, nắm bắt những chủ trương của tỉnh về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế, sáng kiến, kiến nghị liên quan đến thực hiện chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh…

CTV Diệu Linh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *