(kontumtv.vn) – Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

TONG KET TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành từ ngày 01/4 đến ngày 25/4/2019. Sau hơn nửa năm kết thúc triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành, sớm hơn so với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 khoảng một năm. Kết quả sơ bộ dân số của tỉnh Kon Tum tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 gần 540.440 người, trong đó gần 271.620 nam (chiếm 50,26%), gần 268.820 nữ (chiếm 49,74%); dân số ở khu vực thành thị hơn 172.770 người, khu vực nông thôn hơn 367.660 người. Như vậy dân số của tỉnh sau 10 năm tăng so với kết quả điều dân số và nhà ở năm 2009 là trên 11 vạn dân; tỉnh Kon Tum là một trong những tỉnh có dân số ít, xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố. Mật độ dân số tăng từ 44 người/km2 năm 2009 lên 56 người/km2 năm 2019. Toàn tỉnh có 43 dân tộc sinh sống, tăng thêm 01 dân tộc so với năm 2009. Hầu hết dân cư trên toàn tỉnh đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, chiếm tỷ lệ gần 90%; diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là hơn 18m2/người.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số tỉnh tăng chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi học phổ thông đều đang được đến trường. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Kết quả thể hiện ở số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy nỗ lực và hiệu quả của nhiều chính sách trong thời gian qua đã được thực hiện tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp đã triển khai tốt các khâu của công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo sơ bộ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn kịp thời, chính xác, đúng quy trình, nghiệp vụ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kết quả cuộc Tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị, sau hội nghị Cục Thống kê tỉnh tiếp tục bám sát quy trình hướng dẫn công tác nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai một số khâu nghiệp vụ hậu công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh theo đúng kế hoạch của Trung ương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 70 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *