(kontumtv.vn) – Chiều 28/3, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng và các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

TRIEN KHAI NHIEM VU CONG TAC THI DUA KHEN THUONG NAM 2018

Năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Công tác khen thưởng được triển khai kịp thời. Các quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ. Qua đó đã kịp thời động viên tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tiếp tục phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tham mưu đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 33 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc  230 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 27 cá nhân, tặng Bằng khen cho 421 tập thể, 942 cá nhân.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã thảo luận kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Hội đồng, Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018; xét khen thưởng cấp nhà nước đợt 1 năm 2018.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh nghiên cứu, phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua, kèm theo phụ lục thống kê thành tích mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua được tỉnh phát động giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua cụ thể, thiết thực, đảm bảo việc bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân  được thực hiện một cách chính xác, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật.

 Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *